Hvordan kan du bruge iBogen?

sos.systime.dk er et webbaseret undervisningsmateriale til faget Salg og service på hg.

Du kan bruge iBogen i flere sammenhænge:

 • Som introduktion til et stofområde. Se f.eks. videoklip, der understøtter teorien og giver praktiske eksempler fra virkelighedens verden.
 • Som opsamling på et stofområde, når emnet er gennemgået på klassen. Ud fra menustrukturen på iBogen kan du hurtigt få et overblik over de teorier og begreber, der knytter sig til stofområdet.
 • Som repetition af et stofområde. Afprøv f.eks. opgaverne
 • Interaktive quizzer hvor du kan øve dig i teorier, begreber og fagudtryk

Opgaverne

Opgaverne i iBogen kan bruges til din pejling af dine forudsætninger, til træning eller repetition af emner og discipliner, der volder dig problemer.

Quizzerne er interaktive og giver respons i form af tilbagemelding og points. De er pædagogisk opbygget og indeholder visuelle elementer, der støtter din forståelse og hjælper på vej.

Der er flere slags quizzer og opgaver i iBogen:

Sådan kan du bruge 5 hurtige til de små grå

 • Til variation i undervisningen
 • Til din individuelle refleksion og forberedelse
 • Til diskussion på klassen eller i smågrupper
 • Som grundlag for opgaveløsning efter "walk and talk"-princippet

Sådan kan du bruge opgaver efter hvert emne:

 • Til pejling af dine forudsætninger
 • Til sikring af din forståelse
 • Til sikring af praksisnærhed
 • Til træning af begreber og teorier
 • Som oplæg diskussion med afsæt i dine erfaringer fra f.eks. fritidsjob
 • Til individuel løsning, par- eller gruppearbejde

Sådan kan du bruge interaktive opgaver og quizzer efter hvert emne:

 • Til sikring af din forståelse
 • Opgaverne er selvrettende, giver respons i form af points og tilmed tips til løsningen
 • Til din udskrift. Opgaverne indeholder en layoutvenlig printfunktion
 • Individuel elevløsning - eventuelt parvist. Kræver selvfølgelig IT-ressourcer.
 • Gruppebattle med grupper af 2-3 elever ved fælles pc.

Sådan kan du bruge Opsamlingsopgaverne til de forskellige niveauer:

 • Som repetition og genopfriskning
 • Til arbejde i dit eget tempo efter forudsætninger
 • Til dig, der er den ene eller anden grund er kommet bagud i faget
 • Til dig, der har behov for ekstraopgaver til et bestemt emne eller efterlyser samlet overblik.

Sådan kan du bruge Caseopgaver:

 • Til at træne casemetoden
 • Til træning i informationssøgning
 • Til at sikre praksisnærhed efter teoretisk gennemgang
 • Til at komme på bølgelængde med den aktuelle casevirksomhed
 • Til at komme i form til eksamen
 • Til at træne præsentationsteknik og argumentation
 • Til at træne dig i samarbejde og vidensdeling
 • Til at træne dig i bedømmelse af egen og andres præstation
ISBN: 978-87-616-2849-7. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018