Velkommen til FED + C Salg og Service. På de følgende sider vil iBogens formål og indhold blive præsenteret. Du kan også finde inspiration til den praktiske anvendelse af iBogens materiale i din egen undervisning. I vejledningens sidste afsnit præsenteres retningslinjerne for kildeangivelse.

ISBN: 978-87-616-2849-7. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018