Sos.systime.dk er udarbejdet til Salg og Service på hg.

Køb adgang til Salg og service

Udgivelsen udfases fra 1/8 og opdateres ikke efter 1/6. Ny udgave til Afsætning til EUD/EUX er udkommet, se afseud.systime.dk.

Forfattere

 • Nettie Hvam Pape
 • Bruno Sørensen

Redaktion

 • Birgitte Schou
 • Rikke Haue

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne ved at du klikker på "Sig din mening" i nederste højre hjørne af iBogen.

Det får du med FED Salg og service

 • 15 videoer
 • 130 interaktive opgaver
 • 110 opgaver
 • 8 cases
 • 150 illustrationer
 • 160 ordforklaringer
 • ca. 150 sider

Det får du med C Salg og service

Med licens til C Salg og service får du ialt adgang til:

 • 2 videoklip
 • 50 interaktive opgaver
 • 80 opgaver
 • 8 cases
 • 120 illustrationer
 • 160 ordforklaringer
 • Ca. 150 sider

Om Salg og service

ISBN: 978-87-616-2849-7

© Forfatterne og Systime A/S

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 978-87-616-2849-7. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018