Du skal logge ind for at skrive en note

På niveau E skal vi arbejde med den enkelte virksomheds fundament. Først vil vi se på udviklingen indenfor salgs- og servicesektoren.

Med dette udgangspunkt tager vi fat i virksomhedens idégrundlag. Vi skal se nærmere på det fundament, den enkelte virksomhed er etableret på.

Når vi kender virksomheden og den overordnede udvikling, har vi et godt udgangspunkt for at arbejde med virksomhedens forhold til dens omverden.

Vi skal derfor arbejde med virksomhedens afhængighed af forhold i omverdenen, men også med virksomhedens muligheder for at påvirke omverdenen.

Vi vil på dette niveau sætte specielt fokus på to forhold. Det ene fokuspunkt handler om, hvordan virksomheden finder frem til den målgruppe, de gerne vil henvende sig til. Det andet fokus er på virksomhedens forhold til konkurrenterne.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 978-87-616-2849-7. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018