Du skal logge ind for at skrive en note
A-skat

Beregnes som en %-del af trækgrundlaget.

Afsætning

Butikkens omsætning målt i antal (stk.) solgte varer.

AIDA-modellen

AIDA-modellen beskriver de fire faser modtageren løber igennem, når han eller hun ser en reklame. De fire faser er attention, intererest, desire og action.

Am-bidrag

En skat, som udgør 8 % af bidragsgrundlaget. Skatten finansierer forskellige arbejdsmarkedsforanstaltninger

ATP-bidrag

Bidrag til tvungen pensionsopsparing. Forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Såvel arbejdstager som arbejdsgiver bidrager til ordningen. For en fuldtidsansat svarer bidraget til kr. 90,00 pr. måned, mens arbejdsgiveren betaler det dobbelte.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 978-87-616-2849-7. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018